Lembaga Desa

DAFTAR NAMA – NAMA  PERANGKAT APARAT KAMPUNG

KEPALA KAMPUNG                         : SUWITO

JURU TULIS                                       : SUNARNO

BENDAHARA                                     : BEJO

KAUR PEMERINTAHAN                 : PUJI SUNARTO

KAUR UMUM                                     : EFENDI SUWITO

KAUR PEMBANGUNAN                  : TUKI

 

Ketua RK.001                                       : TEGUH WIYONO

Ketua RK.002                                      : WAGIMIN J

Ketua RK.003                                      : HARYANTO

Ketua RK.004                                      : KARNOTO

Ketua RK 005                                      : ISWANTO

Ketua RK 006                                      : WAGIMIN

Ketua RK 007                                      :TOPAN

 

 

 

Ketua RT. 001             :

Ketua RT. 002             :

Ketua RT. 003             :

Ketua RT. 004             :

Ketua RT. 005             :

Ketua RT. 006             :

Ketua RT. 007             :

Ketua RT. 008             :

Ketua RT. 009             :

Ketua RT. 010             :

Ketua RT. 011             :

Ketua RT. 012             :

Ketua RT. 013             :

Ketua RT. 014             :

Ketua RT. 015             :

Ketua RT. 016             :

Ketua RT. 017             :

 

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

KETUA                                                :

WAKIL KETUA                                 :

SEKRETARIS                                    :

Anggota                                              :

:

:

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  KAMPUNG

KETUA                                                :

WAKIL KETUA                                 :

SEKRETARIS                                    :

Anggota                                              :

:

:

:

KARANG TARUNA

KETUA                                     :

WAKIL KETUA                      :

SEKRETARIS                         :

Anggota                                   :